Close

Public Representative

S.No Assembly Constituency Name MLA Name
1 122-Junnardeo Shri Sunil Uikey
2 123-Amarwara Shri Kamlesh Pratap Shah
3 124-Chourai Shri Choudhary Sujeet Mersingh
4 125-Sausar Shri Vijay Revnath Chore
5 126-Chhindwara Shri Kamalnath
6 127-Parasia Shri Sohanlal Balmik
7 128-Pandhurna Shri Nilesh Pusaram Uikey